Sektörel Çözümler

  • Limitsiz internet kullanan hatta yedek internet hatları olan.
  • Telefon santrali olan ip santal almak isteyen.
  • Call center olan ya da kurmak isteyen.

Birden fazla şirketi ve bu şirketlerin de bir den fazla şubesi olan yapılar, isterseniz tüm teknolojinizi biz sağlayalım, siz de tamamen kendi konunuza odaklanın.

E-learning, e-öğrenme anlamına gelmektedir, Internet üzerinden eğitim almaya olanak tanıyan bir sistemdir. Senkron ve asenkron olmak üzere ikiye ayrılır. Senkron sistem tıpkı bir sanal sınıf gibi çalışmaktadır sisteme giriş çıkış saatleri belirlidir, asenkron sistemde ise kullanıcılar istedikleri saatte istedikleri bilgiye ulaşabilirler.

Lotus exchange gibi mail sunucu kullanan şirketlerin gelen ve giden e postalarını kontrol ederek virüs spy spam içerik bcc gibi taramalardan yada kurallardan geçirerek şirketin haberleşme politikalarına uygun çalıştıklarını kontrol eder gerekenleri raporlar.

SureBox filtreleme sayesinde kullanıcıların internete hangi kurallar içerisinde çıkacağı belirlenir kullanıcıların gün içerisinde internette ve intranette neler yaptığı ayrıntılı bir rapor şeklinde yöneticiye sunulabilir. Bu model sayesinde firmalar çalışanlarını sadece çalışıtığı departmanla ilgili sitelere girmelerine izin verebilir. Bu kısıtlamaları saat yönetimi ile yöneterek saat bazlı kısıtlamalar getirebilir. Şirket çalışanların gereksiz sitelerde uğraşmalarını engelleyerek performans artıtırmasını sağlar. İnternette gereksiz sitelere girilmediği için internetiniz hızlanır.

SureBox fax server ile gelen giden faxlar tamamen kağıtsız bir ortamda çalışmaya başlar. Böylece hem kağıt masrafından hem de zamandan tasarruf edilmiş olunur. Ayrıca gelen giden fax numaralarına göre arşivleme, kurallar koyarak izleme, birden fazla kişinin fazları incelemesi gibi bilgisayar ortamının getirdiği teknolojik farkları da kullanır hale gelmiş oluruz.

SureBox 59 (RAID 5 NAS) veya (RAID 0+1 NAS)
 
Kurumların, datalarını saklayabileceği çok büyük boyutlu disk kapasitelerini ifade eder. Bu sayede terabyte büyüklüğündeki dataları güvenli bir şekilde elektronik ortamda saklayabilirsiniz.

Telekonferans sistemleri, coğrafi olarak birbirinden uzak yerlerde bulunan kişi ya da gruplar arasında çeşitli teknolojik araçlar yardımıyla iletişim kurulmasını sağlamaktadır. Bu sistemlerden yalnızca ses iletimine dayalı olanı “audio telekonferans”, ses ve hareketsiz grafik iletimine dayalı olanı “audio-grafik telekonferans”, ses ve hareketli görüntü iletimine dayalı olanı ise “video telekonferans” adını almaktadır.