• 1

E-Learning

Bilgisayar,telefon,TV gibi elektronik aygıtlar aracılığıyla sunulan alternatif eğitim tekniğine E-learning denir.Bu tanım günümüzde çoğunlukla Internet üzerinden sunulan eğitim anlamına gelmektedir.

Sohbet

Sohbet insanların birbirleriyle diyalog kurmalarına yarayan bir iletişim sistemidir. Sohbet; bir ortamda bir konuyu veya birden fazla konuyu konuşarak fikir üretilerek yada bilgisayar üzerinden yazı anlatım şekli ile yapılan diyaloglara denir.

E-Ticaret

Elektronik ticaret; Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.

Portal

Portallar, internet veya intranet bilgi ve uygulama kaynaklarına kolay ve hızlı erişmek üzere tasarlanmış başlangıç noktası, giriş kapılarıdır. İçeriğe bağlı olarak kullanıcılara farklı bilgi ve etkileşim noktaları (e-posta, anlık mesajlaşma, sohbet, tartışma grupları, güncel haberler gibi) içerirler.SureBox ile portali olamayan firma kalmayacak.